close
تبلیغات در اینترنت
ورمی کمپوست

کود آلی غنی شده ارگانیک

کود آلی غنی شده ارگانیکعناصری از قبیل: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم وگوگرد که بیشتر مورد نیازگیاه می باشند را عناصر پرمصرف می گویند. یک کود آلی غنی شده باید مقادیر مشخصی از این گونه عناصر را دارا باشد.

 

منبع : www.nabpasmand.com - ناب اندیش پسماند وارنا

 

 


 

هر چند که عناصر معدنی مقدار کمی از وزن یک گیاه را تشکیل می دهد ولی هر کدام از این عناصر وظایفی را در انجام فعالیتهای حیاتی گیاه و تعادل بین رشد رویشی و زایشی بر عهده دارند و عدم وجود و یا وجود بیش از حد این عناصر در خاک، اختلالاتی را در گیاه بوجود می آورد که روی رشد و نمو گیاه و در نهایت روی کمّیت و کیفیت محصول تأثیر خواهد گذاشت.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه:

عناصر مورد نیاز گیاه بر اساس میزان مصرف به دو دسته تقسیم می شوند:

1- macro elements(پرمصرف):

عناصری از قبیل: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم وگوگرد که بیشتر مورد نیازگیاه می باشند را عناصر پرمصرف می گویند.

2- microelements( کم مصرف):

عناصری چون آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم موردنیاز گیاه می باشند را عناصر کم مصرف یا ریزمغذی می گویند.

البته سه عنصرکربن، اکسیژن و هیدروژن هم از عناصر مورد نیاز گیاهند ولی چون این عناصر به فراوانی در هوا و آب یافت می شوند، به عنوان عناصر غذایی خاک محسوب نمی شوند.

• نقش و علائم کمبود نیتروژن:(N)

 مهمترین عامل رشد محسوب میشود.

ازت مهمترین عنصر غذایی در تغذیه گیاهان می‌باشد که تعیین کنندة رشد رویشی آنها می باشد و در گلدهی، تشکیل میوه، عملکرد محصول، رسیدگی میوه‌ها و مسائل فیزیولوژی پس از برداشت در اکثر محصولات باغی دخالت دارد.

ازت در ساخت ترکیبات پروتئین و اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها نقش فعال دارد. همچنین میزان ازت در رنگ‌بندی میوه‌ها مؤثر است.

ازت در رسیدگی میوه مؤثر است.

باعث تسریع ظهور گلها و شکوفه دادن درختان می شود.

• از آنجایی که اندامهای جوان و در حال رویش درختان میوه نیاز زیادی به این عنصر دارند، ازت در گیاه به شدت متحرک بوده و به قسمت‌های در حال رویش منتقل می‌شود. دادن کود حیوانی که با ازت غنی شده باشد باعث افزایش اندازة میوه ها می‌شود و ازت اثر غیر مستقیم بر حجم میوه خواهد داشت.

• اولین علایم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگها میباشد. برگها معمولاً به رنگ سبز مایل به زرد و زرد روشن در می آیند که به علت عدم تشکیل کلروفیل میباشد. در اواخر رشد رنگ زرد، قرمز و بنفش مایل به قرمز مشاهده میشود که در نتیجه ی تشکیل رنگ آنتوسیانین است. در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها لاغر میشوند و معمولاً با زاویه کوچکی نسبت به ساقه اصلی می ایستند و شاخه های جانبی کمی تشکیل می شود، زردی در بر گهای پیر (پایینی) زودتر ظاهر میشود.

درخت سیب

• نقش فسفر:(P)

درکلیه فعالیتهای حیاتی گیاه نقش دارد.

در تولید بذر و رشد ریشهنقش اساسی دارد.

در انتقال انرژی و تولید RNA-DNAو تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد.

 کمبود آن باعث ضعف ساقه ، کاهش سرعت رشد ، کاهش مقاومت در مقابل امراض و تأخیر در رسیدن میوهمی شود.

ضخامت پوسته را کاهش می دهد ، باعث شیرینتر شدن میوه و افزایش بازار پسندی آن میشود.

• در برخی موارد کمبود ازت و فسفر با هم شباهت دارند. رشد قسمت هوائی و ریشه در هر دو کند یا متوقف میشود و همچنین برگها کوتاه، باریک و نازک میشوند و رشد طولی گیاه عمودی بوده و ساقه های جانبی به ندرت ظاهر می شود. تعداد برگ و شاخه ها محدود شده و ممکن است جوانه های کناری به خواب بروند یا بمیرند. ظهور شکوفه و جوانه های برگی کم شده و در نتیجه میزان محصول (دانه و میوه) نیزکاهش مییابد ولی در هنگام کمبود فسفر رنگ برگها سبز تیره، کدر مایل به آبی با ته رنگ برنزی یا بنفش است و رنگ میو هها سبز و ممکن است به شدت رنگی شده باشند، گوشت میوه نرم و شیره میوه خیلی ترش و خاصیت انباری آن نیز کم میشود. یک علامت مهم دیگر، کوتولگی و کوتاه ماندن گیاهان است به این صورت که گیاهان دچار کمبود فسفر، اغلب با گیاهان جوان اشتباه گرفته میشوند و در بر گهای پیرتر تحت شرایط حاد کمبود، رگبرگها به شکل مشبک و قهوه ای رنگ پریده در میآید.

گیلاس

• نقش و علائم کمبود پتاسیم:(K)

این عنصر برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گیاه لازم است.

در رفع آثار سوء عدم تعادل بعضی از عناصر غذایی گیاه در خاک کمک میکند.

در تنظیم فعالیت جذب آب موثر میباشد.

• نقش پتاسیم در درختان میوه به قرار زیر میباشد:

مقاومت گیاهان را در برابر کم آبی و خطرات سرمازدگی افزایش میدهد .

مقاومت گیاهان را در برابر آفات و بیماریها از جمله آتشک گلابی و شانکر مرکبات افزایش میدهد .

کیفیت و خاصیت انبارداری محصولات باغی را افزایش میدهد .

شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشدید میکند .

راندمان آب آبیاری را افزایش میدهد.

پسته

• نقش و علائم کمبود گوگرد:(S)

این عنصر در تولید پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه موثر است.

بو و مزه برخی از محصولات باغی و زراعی (مثل سیر، پیاز و خردل) مربوط به گوگرد است.

در ساخته شدن روغن در برخی گیاهان مانند کلزا و سویا دخالت دارد.

برای ساخته شدن کلروفیل ضروری است.

در ساخته شدن برخی ویتامین ها نقش دارد.

مهمترین علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص و رنگ پریدگی میباشد. کمبود گوگرد در پار ه ای از گیاهان نشانه هایی شبیه به کلروز ناشی ازکمبود نیتروژن ایجاد میکند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است، با این وجود در کمبود گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه حتی در برگهای جوان وجود دارد. اغلب در اثر کمبود این عنصر سطح پائینی بر گها و دمبرگها به رنگ قرمز مایل به صورتی در می آید گاهی در اثر شدت کمبود، علایم به صورت قهو های یا لکه های نکروتیک ظاهر میشود و همچنین دمبرگها و برگها اغلب عمودی، پیچ خورده و شکننده میشود. ساقه های گیاهان مبتلا کوتاهتر و نازکتر از معمول و چوبی میشوند، سطح برگ کوچک و تعداد برگها کم، تعداد و وزن میو ه ها نیزکاهش مییابد. برای مثال در هلو برگهای جوان در اثر کمبود این عنصر، زرد و برگهای پیر بدشکل و کج و معوج میشوند، جوانه های انتهائی رشد نکرده و در نتیجه شاخه های جانبی نیز رشد نمی کنند و برگهای روی این شاخه ها در اثر شدت کمبود، کمی قرمز و پس از این مرحله خزان میکنند.

سویا

• ساده ترین راه تشخیص کمبودهای مواد غذائی شناسائی علائم ظاهری در روی اعضای مختلف است که باغداران و کشاورزان می توانند با کمی دقت و شناختن این علائم به عنوان کمک های اولیه در رفع مشکلات تغذیه ای باغات خود اقدام کنند.

در ادامه علائم کمبود برخی عناصر ضروری کم مصرف شرح داده می شود :

1- کمبود روی ( Zn )

برگ های جوان کوچک بوده و روی دمبرگ ها به حالت جاروئی قرار دارند.

رگبرگ ها سبزه تیره و کلفت می باشند ، میوه نیز کوچک است.

2- کمبود مس ( Cu)

برگ ها غیر عادی و ضخیم هستند و رنگ آنها سبز تیره می باشد و برگ ها روی سر شاخه ها به شکل دسته جمعیقرار دارند.

دمبرگ ها دارای حفره های صمغی می باشند ، روی پوست میوه لکه های قهوه ای رنگ بزرگ با حالت شکنندگی ظاهر می شود و در داخل میوه در محل تجمع دانه ها نیز لکه های قهوه ای رنگ صمغی دیده می شود.

3- کمبود آهن ( Fe )

سطح برگ زرد رنگ و رگبرگ ها تا آخرین مرحله رشد برگ به رنگ سبز می مانند.

4- کمبود منگنز ( Mn )

کلروز بین رگبرگ ها با رنگ مخلوط هستند و در تمام سطح برگ لکه های کلروزه شده دیده می شود. کلروزه ( زردی ) ، تبدیل رنگ سبز به زرد می باشد.

5- کمبود بر ( B )

رگبرگ های اصلی چوب پنبه ای شده و شکاف می خورند . تنه درختان صمغ ترشح کرده و به صورت غده هائی جمع می شوند. حد فاصل بین پوست خارجی و گوشت میوه کلفت می شود، میوه شکل طبیعی ندارد و ناهموار است و لکه های قهوه ای رنگ در این قسمت دیده می شود.

(NPK) ارگانیک طلایی

تهیه و فرآوری شده از کود مرغی،گاوی،گوسفندی، کمپوست قارچ و ... که در دو مرحله استریل میشود و پس از غنی شدن ، بطور خاص از هیومیک اسید و فولیک اسید به آن اضافه شده و برخلاف کود شیمیایی که در مرحله ای خاص از رشد توصیه می شود می تواند در هر مرحله از رشد گیاه استفاده شود.

بی رقیب ترین و مطلوب ترین کود ارگانیکی برا ی مصارف کشاورزی، فضای سبز،گلکاری، نشاء کاری، سبزی کاری ،باغبانی، قارچ خوراکی ، خزانه نهالستان ها ، تولید محصولات گلخانه ای و گل های آپارتمانی مطرح است.

کود آلی گرانوله

عنصر

ازت

فسفر

پتاس

گوگرد

کلسیم

منیزیم

روی

مس

منگنز

آهن

مواد آلی

N

P2O5

K

S

Ca

Mg

Zm

Cu

Mm

FE

 

درصد (میلی گرم بر کیلو)

3.85

4.12

3:57

3.06

3

0.295

94.19

31.72

193.8

 

85%

برخی مزایای کمپوست غنی شده NPK ارگانیک طلایی

سلولوزی بودن

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

مواد غذایی را بطور پیوسته در طول زمان آزاد می کند

در برابر آبشویی مقاوم می باشد

حاصلخیز نمودن خاک

افزایش مقاومت خاک

افزایش نفوذ هوا به خاک

افزایش فعالیت ریشه و ریشه زایی

عاری بودن از وجود و بقایای هرگونه ویروس و باکتری و قارچ و عامل بیماری زا

اصلاح خاک های رسی – شنی – شور و قلیایی

کاهش و کنترل بیماری های گیاهی – کاهش علف هرز .....

ورمی کمپوست گرانوله غنی شده

طریقه مصرف

با توجه به فرآوری در شکل هندسی منظم (گرانوله) امکان مصرف با انواع ادوات کشاورزی مثل دستگاه بذرکار – کودکار به دو حالت همزمان با کاشت بذر یا قبل از کاشت بذر زمان آماده ساز ی بسترزمین

 

انواع محصولات

مقدار مصرف در زمان کاشت

(کیلو بر هکتار)

مقدار مصرف در زمان پنجه زدن

(کیلو بر هکتار)

نکته

غلات ( دیم )

250-300

100

 

غلات آبی

250-300

150

 

ذرت دانه ای

300

150

 

ذرت علوفه ای

300

150

 

شبدر  و یونجه

300

300

بعد از برداشت 300کیلو بر هکتار

 

محصول

هنگام کشت

(کیلو بر هکتار)

بعداز کشت

(کیلو بر هکتار)

یک ماه بعد از مرحله دوم

(کیلو بر هکتار)

در خزانه

(کیلو بر متر مربع)

برنج (شلتوک)

250

200

200

180-200

 

 محصول

برای هر درخت (کیلو گرم)

درختان

1-2

پسته

3-4

درختچه و درختان ریز برگ

2-3

 

 محصول

قبل از دوره رشد در بهار و بعد از ریزش برگ درختان

سبزیجات و گلها

10 کیلو بر هر 100 متر مربع

 

انواع محصول

میزان مصرف

(کیلو بر هکتار)

 

انواع حبوبات

300 کشت دیم

350 کشت آبی

انواع صیفی جات

250-300 خاک های سبک

300-350 خاک سنگین

سیب زمینی

300-350 قبل از بذرافشانی

 

منبع : ناب اندیش پسماند وارنا

کود آلی غنی شده ارگانیک 

 

 

 


www.evermi.ir وب سایت ورمی کمپوست www.evermi.ir با نام "ای ورمی" با هدف معرفی و آگاهی بخشی درباره ورمی کمپوست و ایجاد بستر مناسب برای تولید و استفاده از آن طراحی و راه اندازی شده است.

تلاش کرده ایم در وب سایت ورمی کمپوست، درباره موضوعات مختلفی مانند معرفی ورمی کمپوست، تولید ورمی کمپوست، قیمت ورمی کمپوست، کومپوست، ورمی‏کمپوست، کود کمپوست، ورمی کومپوست، تولید ورمی کامپوست، خرید ورمی کمپوست، کامپوست، فروش ورمی کمپوست، آموزش ورمی کمپوست و معرفی خواص و مزایای ورمی کمپوست ، خرید و فروش خرید کرم ایزینیا فوتیدا، فارم ورمی کمپوست، نکات مهم درباره خرید کرم ایزینیافوتیدا،نگهداری ایزینیا فتیدا، چگونه ورمی کمپوست تولید می شود، تولید کمپوست و .... مطالب مفید و مناسب را گرد آوری کنیم. 

امیدواریم شاهد رشد روز افزون استفاده از ورمی کمپوست، این کود آلی در تولید محصولات غذایی ارگانیک در کشور باشیم. 

  


تولید کنندگان کمپوست و خریداران کود کمپوست (کشاورزان، باغداران، گلخانه داران و ...) می توانند درخواست خود را برای معرفی در بخش فروش کمپوست و بخش پیوند های سایت و همچنین تبلیغات در سایت از طریق صفحه تماس و با درج تلفن تماس مطرح فرمایند.

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

کود آلی


محصولات ارگانیک


 

 
 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
انجمن ارگانیک ایران

اصول کشاورزی ارگانیک

مزیت های کود های ارگانیک و ورمی کمپوست

مقایسه کود ارگانیک (ورمی کمپوست) با کود های شیمیایی

سموم شیمیایی در مقابل ارگانیک

کشاورزی ارگانیک اولین قدم در حفظ سلامت خاک

اقتصادی شدن تولیدات با ورمی کمپوست

مزایای ورمی کمپوست

میزان کود ورمی کمپوست برای مصارف مختلف

تعاریف کشاورزی ارگانیک

ورمی کمپوست یا طلای سیاه

ورمی کمپوست چیست

 

 

اینجا هستید / جستجو های دیگر کاربران

 
ورمی کمپوست

کود آلی

 

قیمت کود کمپوست - تولید ورمی کمپوست - تولید کود کمپوست - کمپوست - ورمی کمپوست - قیمت کمپوست - خرید کمپوست - آموزش تولید ورمی کمپوست - آموزش تولید کمپوست - قیمت کرم ورمی کمپوست - خرید و فروش ورمی کمپوست - خرید و فروش کمپوست - قیمت ورمی کمپوست - فروش کمپوست - قیمت کرم کمپوست - ناب اندیش پسماند وارنا - تبدیل به کمپوست - محصولات ارگانیک - تغذیه گیاهان - ارگانیک طلایی - کود آلی غنی شده ارگانیک - مزایای محصولات ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - خرید کرم - بستر کرم - کیفیت کرم کمپوست - تولید مواد ارگانیک - کود کمپوست - کرم ایزینیا فوتیدا - فارم ورمی کمپوست - خرید کرم کمپوست - فارم تولید کمپوست

+ نوشته شده در پنجشنبه 12 دي 1392ساعت 11:22 توسط ورمی کمپوست | | تعداد بازدید : 18
عناوين آخرين مطالب ارسالي
» عکس های ورمی کمپوست
» تصاویر محصولات ارگانیک تولید شده با ورمی کمپوست
» ورمی کمپوست چیست
» مراحل تولید ورمی کمپوست
» شرکت تولیدی بهار سازان
» ورمی کمپوست یا طلای سیاه
» درجه حرارت مناسب برای کرم کمپوست
» ورمی کالچر (VermiCulture) چیست؟
» سپراتور چیست و چگونه کار میکند؟
» تهیه کرم برای تزریق
صفحات دیگر